Zbiornik napełnia się bardzo powoli


Należy sprawdzić czy ciśnienie w instalacji doprowadzającej wodę jest wystarczające. Spadek ciśnienia ma wprost proporcjonalny wpływ na wydajność membrany. Im mniejsze ciśnienie wody, tym mniejsza produkcja oczyszczonej wody.

Jeśli niskie ciśnienie w instalacji utrzymuje się stale, należy zamontować dodatkowo pompę wspomagającą system AFXPOMP lub AFXPOMP-1.

Dodatkowym problemem mogą być zużyte wkłady wstępnego oczyszczania i/lub zapchana membrana, jak również zbyt niska temparatura wody wodociągowej.