ACS-1 - WKŁADY Z WŁÓKNINY POLIPROPYLENOWEJ


WKŁADY MECHANICZNE
ACS-1 :  WKŁADY Z WŁÓKNINY POLIPROPYLENOWEJ

Konstrukcja tego filtra z czystego polipropylenu, wolnego od środków powierzchniowo czynnych głębokości zapewnia niskie spadki ciśnienia, z wyjątkowymi możliwościami zatrzymywania brudu. Seria ACS-1 nie wykorzystuje spoiw żywicznych, środków smarnych, środków antystatycznych lub antyadhezyjnych ani innych dodatków chemicznych. Jednoetapowy proces produkcji w sposób ciągły wytłacza i termicznie wiąże czyste mikrowłókna polipropylenowe w złożoną matrycę filtracyjną. Wkłady charakteryzują się doskonałą absorpcją osadów: piasku, mułu, rdzy i zawieszonych ciał stałych z wody.

,

USUWA OSADY
USUWA PIASEK
USUWA BRUD
,
 
FCPS
FCPS-AB
FCHOT2
AIPRO
AIPRO-QC
AIPRO5-QC
AIPRO-xM-AQ
AIPRO-xM-QM
AIPRO-1M-TW
AIPRO-1M-CL-QC
AIPRO-1M-CL
AIPRO-CL
AIPRO-1M-CL-AB
FCPSx-SL
FCPSx-AB-SL
FCPSx-CT