Brak regeneracji - zmiękczacz wody


1) Brak zasilania (w przypadku systemów wyposażonych w głowicę automatyczną).

Odpowiedź: W pierwszej kolejności sprawdzić, czy nie zostały uszkodzone: przyłącze elektryczne, przewód transformatora, kontakt, bezpieczniki. W razie potrzeby należy przeprowadzić proces regeneracji ręcznie.

2) Niepoprawnie ustawiona godzina (w przypadku systemów wyposażonych w głowicę automatyczną).

Odpowiedź: Ustawić poprawny czas.