Co robią zmiękczacze wody?


Urządzenia zmiękczające wodę są specyficznymi wymiennikami jonów przeznaczonymi do usuwania jonów dodatnich. Zmiękczacze usuwają głównie jony wapnia (Ca2+) i magnezu (Mg2+). Wapń i magnez określa się czasem mianem „minerałów twardości”. Zmiękczacz wody zbiera minerały odpowiedzialne za twardość wody w zbiorniku i podczas procesu regeneracji złoża wypłukuje je do kanalizacji.