Co to jest mikronaż? Jak dobierać wkłady na jego podstawie?


Wielkość odfiltrowanych cząstek dla danego wkładu (mechanicznego) nazywamy mikronażem. Wkłady dobierane są na podstawie wymagań użytkownika oraz stopnia zanieczyszczenia wody. W filtracji wstępnej stosuje się wkłady z większym mikronażem np. 100 µm, a w kolejnych stopniach filtracji mikronaż odpowiednio zmniejsza się do 50 µm, 5 µm czy 1 µm. Im mniejszy mikronaż tym dokładniejsza filtracja i tym samym większy spadek ciśnienia.