Co to jest współczynnik pH i jaka jest jego odpowiednia wartość w wodzie?


Współczynnik pH jest skalą kwasowości i zasadowości np. roztworów wodnych. Prawidłowy współczynnik pH wody powinien wynosić od 6,5 do 9,5 według dopuszczalnej normy.