Czy istnieją jakieś wymagania montażowe odnośnie jednostki zmiękczającej?


Aby zapewnić prawidłowy montaż, należy spełnić poniższe warunki:

1) Ciśnienie wody - pomiędzy 2 a 6 bar (chyba że informacje techniczne w instrukcji mówią innaczej). Ciśnienie w instalacji poniżej minimum będzie przyczyną słabszej  wydajności i konieczności częstszej regeneracji. Przy układach zasilanych wodą z ujęć własnych, możliwe jest podwyższenie ciśnienia do wartości minimalnej. Jeśli ciśnienie wody przekracza wartość maksymalną, należy zastosować urządzenie redukujące. Ciśnienie przekraczające wartość maksymalną może być przyczyną: nadmiernego hałasu podczas pracy, uszkodzenia systemu.

2) Źródło zasilania - Gniazdo sieciowe 230V/50Hz w odległości takiej, aby nie trzeba było stosować przedłużacza. W przypadku konieczności zastosowania przedłużacza, powinien on spełniać te same wymagania co źródło zasilania.

3) Temperatura - System należy montować w miejscach nie narażonych na duże wahania temperatur. Musi on być  zabezpieczony przed zamarzaniem i nie należy montować go w miejscach odkrytych lub zbyt blisko źródeł ciepła (piece, rury z gorącą wodą), które mogą uszkodzić urządzenie. Zmiękczacz należy instalować jedynie w pomieszczeniach których temperatura przekracza 4oC.

4) Zmiękczacz umieść możliwie blisko hydroforu i odpływu kanalizacyjnego (zmiękczacz należy instalować za hydroforem).

5) Zmiękczacz należy postawić na płaskiej powierzchni, prosto i stabilnie.

6) Gorąca woda może spowodować uszkodzenie elementów systemu zmiękczającego - zaworu sterującego i żywicy jonowymiennej; w przypadku zastosowania zmiękczenia przy bojlerach i podgrzewaczach wody rekomendowane jest stosowanie zaworów kontrolnych, np. zaworów zwrotnych.

7) W miejscu montażu powinno być na tyle miejsca, aby zmieścić rury doprowadzające wodę do zaworu sterującego, rury odpływowe a także obejście by-pass. Dodatkowo należy zagwarantować wystarczającą ilość miejsca, aby uzyskać łatwy dostęp do podzespołów podczas czynności konserwacyjnych i ewentualnych napraw.

8) Usytuowanie elementów instalacji powinno również umożliwiać łatwy dostęp do zbiornika solanki podczas napełniania. Należy zapewnić tyle miejsca nad zbiornikiem, aby umożliwić otworzenie pokrywy zbiornika i manewry ciężkimi workami na sól.

9) Zbiornik na solankę powinien spoczywać na gładkiej wypoziomowanej powierzchni. Jeśli takiej powierzchni nie ma, należy ją stworzyć wykorzystując gruby kawałek sklejki lub innego materiału. UWAGA! Należy się upewnić, że przygotowane podłoże jest równe i stabilne.

11) Nie należy przesuwać, przeciągać raz ustawionego zmiękczacza. W celu przeniesienia urządzenia należy zawsze odłączyć go od instalacji wodnej, następnie podnieść i przestawić w inne miejsce (należy przenosić urządzenie bez wody w zbiorniku).