Czy korpusy należy podwieszać na płytce montażowej?


Tak instalując korpus należy zawsze podwieszać głowicę na płytce montażowej. Niezamontowanie płytki dodatkowo obciąży instalację masę filtra oraz wkładu. Producent oraz dystrybutor nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku, kiedy korpusy nie będą podwieszane na płytkach.