Czy można regenerować wkłady?


Istnieją wkłady oraz serie wkładów, które można poddawać procesowi regeneracji.

Serie wkładów wielokrotnego użycia:

FCCEL
FCPNNxM
FCHOT3
FCPHHxM
FCCER
FCCER-CN