Czy odpady z urządzenia zmiękczającego wodę można usuwać bezpośrednio do ogrodu?


Solanka zmienia ciśnienie osmotyczne, może to spowodować zmiany regulacji gospodarki wodnej roślin. Wobec czego należy unikać bezpośredniego wylewania solanki sodowej lub potasowej do ogrodu.