Czy przed instalacją oraz po instalacji wkładu/ów należy przeprowadzać płukanie wkładów?


Tak wszystkie wkłady, a właściwie elementy filtrujące (wkłady, membrany kapilarne oraz osmotyczne) należy przepłukiwać zgodnie z informacjami znajdującymi się na opakowaniach lub instrukcjach montażu dołączanych do systemów filtrujących.

Wkłady mechaniczne - po zainstalowaniu wkładów należy przeprowadzić proces płukania, płukanie nie powinno trwać krócej niż 5 minut. NIE NALEŻY SPOŻYWAĆ TEJ PARTII WODY.

Wkłady węglowe - przed zamontowaniem wkładu w filtrze należy namoczyć go w zimnej wodzie na czas 8 godzin. Po zainstalowaniu wkładu w filtrze należy otworzyć wylewkę na czas ok. 5 minut w celu przepłukania wkładu. NIE NALEŻY SPOŻYWAĆ TEJ PARTII WODY.

Wkłady specjalistyczne - przed zainstalowaniem wkładu w filtrze należy go poddać procesowi namoczenia (wkłady powinny moczyć się w wodzie około 8 godzin). Po tym czasie wkład można zainstalować w filtrze, a następnie przepłukać. Proces płukania nie powinien być krótszy niż 5 minut. NIE NALEŻY SPOŻYWAĆ TEJ PARTII WODY.

Wkłady liniowe - po instalacji wkładu w filtrze należy przepłukać wkład 15 litrami wody. NIE NALEŻY SPOŻYWAĆ TEJ PARTII WODY.

Membrany kapilarne - po instalacji membrany należy przeprowadzić proces płukania, czas płukania nie powinien być krótszy niż 5 minut. NIE NALEŻY SPOŻYWAĆ TEJ PARTII WODY.

Membrany osmotyczne - po instalacji membrany w systemie należy przeprowadzić proces płukania.

- systemy ze zbiornikiem - należy napełnić wodą cały zbiornik, następnie otworzyć wylewkę i wylać całą wode z systemu. Operację należy wykonać dwukrotnie. NIE NALEŻY SPOŻYWAĆ TEJ PARTII WODY.

- systemy bez zbiornika - po instalacji membrany należy przeprowadzić proces płukania, czas płukania nie powinien być krótszy niż 5 minut. NIE NALEŻY SPOŻYWAĆ TEJ PARTII WODY.