Czy przezroczystość korpusu filtra ma wpływ na rozwój bakterii?


Przezroczystość korpusu może mieć wpływ na rozwój bakterii tylko w przypadku, gdy filtr zainstalowany jest w miejscu nasłonecznionym lub woda w filtrze stoi lub płynie zbyt wolno. Prawidłowa konserwacja oraz odpowiednio częsta wymiana wkładów pozwoli wyeliminować problem związany z rozwojem bakterii.