Czy sód uwalniany przez wkład zmiękczający nie jest szkodliwy dla zdrowia?


Uwalniany sód w większości przypadków nie jest szkodliwy dla zdrowia. W skrajnych przypadkach kiedy jego stężenie przekracza 200 mg/l może stać się przyczyną rozwoju chorób i zaszkodzić noworodkom spożywającym pokarmy przygotowane na bazie oczyszczonej wody.