Czym jest zmiękczanie wody?


Termin zmiękczanie wody oznacza technikę, która służy do usuwania jonów będących źródłem twardości wody. W większości przypadków są to jony wapnia i magnezu. Podczas procesu zmiękczania może zostać usunięta  również część jonów żelaza. Najlepszym sposobem zmiękczania wody jest zastosowanie zmiękczaczy wody i podłączenie ich bezpośrednio na wejściu z rurociągu.