Dla których gałęzi przemysłu twardość wody ma znaczenie?


W wielu zastosowaniach w przemyśle twardość wody ma znaczenie.

Ssą to np.: przygotowanie wody pitnej w browarach i wytwórniach napojów gazowanych, w chłodnictwie i ciepłownictwie.