Dlaczego systemy RO są przydatne w domu i mieszkaniu?


Filtry osmotyczne są nie tylko przydatne, ale i niezbędne w każdym domu i mieszkaniu. Ich głównym przeznaczeniem jest filtrowanie (oczyszczanie z zanieczyszczeń) i uzdatnianie (poprawa smaku i zapachu) wody bieżącej do takiego stopnia, aby nie stanowiła ona najmniejszego zagrożenia dla zdrowia człowieka. Stosowanie systemów filtracyjnych jest szczególne wskazane w budynkach z przestarzałą instalacją hydrauliczną oraz w mieszkaniach i domach, do których dostarczana jest woda chlorowana oraz woda głębinowa z terenów przyrolniczych i uprawnych.