Dlaczego woda czasami nie ulega zmiękczaniu po dodaniu soli?


Zanim sól zacznie działać wymaga ona czasu aby rozpuścić się w zbiorniku (ok. 6 godzin). Gdy rozpoczniemy regenerację bezpośrednio po dodaniu soli, zmiękczacz może nie działać prawidłowo. Gdy zmiękczanie wody nie odbywa się, może to oznaczać, że nastąpiła awaria urządzenia lub zastosowana sól jest nieodpowiednia.