Ile maksymalnie korpusów można łączyć ze sobą bez spadku ciśnienia?


Za spadek ciśnienia odpowiedzialny jest przede wszystkim mikronaż wkładu (mechanicznego), który zainstalowany jest w korpusie filtra. Korpus dzięki swojej budowie zapewnia minimalny spadek ciśnienia, ale nieznacznie większy spadek można odczuć po połączeniu ze sobą trzech i więcej korpusów z wkładami.