Instalacja korpusów do instalacji wodnej


1) UWAGA! Korpusów nie należy instalować w przypadku instalacji z gwintami stożkowymi. W przypadku instaklacji korpusów do instalacji z gwintami stożkowymi, dojdzie do uszkodzenia korpusu i wycieku wody. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe na skutek nieprawidłowego montażu korpusu.

2) UWAGA! Do uszczelniania należy używać tylko i wyłącznie taśmę teflonową, nie nalezy używać pakuł! Niezastosowanie się do wytycznej może doprowadzić do uszkodzenia korpusu oraz wycieku wody. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe na skutek nieprawidłowego montażu korpusu.