Jak często dokonywać wymiany wkładów?


Wkłady filtracyjne należy wymieniać w momencie nagłego spadku ciśnienia wody lub na podstawie obserwacji stanu zanieczyszczenia wkładów filtracyjnych (tylko w przypadku filtrów z przeźroczystym korpusem). Wkłady powinny być wymieniane średnio co 3- 6 miesięcy* (chyba że informacje techniczne podane na etykiecie lub naklejce wkładu przedstawiają inne dane).

* w zależności od jakości wody i stopnia jej zanieczyszczenia.