Jak można sprawdzić czy miało miejsce zjawisko "zbrylenia"?


Do sprawdzenia będzie potrzebny krótki odcinek ok. 50 cm kija. Następnie należy otworzyć pokrywę zmiękczacza i delikatnie włożyć kij do zbiornika aż do samego końca tak żeby dotykał dna zbiornika. Jeżeli będzie czuć wyraźny opór zanim kij dotknie dna znaczy że w zbiorniku miało miejsce "zbrylenie". Kij należy zagłębić w zbiorniku jeszcze kilkukrotnie, krusząc w ten sposób złogi soli. Uwaga! Podczas kruszenia nie można uderzać kijem w zewnętrzną ściany oraz dno zbiornika, ponieważ może dojść do uszkodzenia systemu zmiękczającego. Jeżeli "zbrylenie" miało miejsce w przypadku użycia niewłaściwej soli, należy usunąć całą sól oraz dokładnie wypłukać zbiornik. Następnie należy uzupełnić zbiornik solą o właściwej jakości jaką nakazuje stosować producent.