Jak można w szybki i łatwy sposób zbadać jakość wody?


Parametry wody surowej można sprawdzić na dwa sposoby:

1) Za pomocą jednorazowych testów do badania wody FXT-3-AQ, które można znaleźć w ofercie Aquafilter®. UWAGA! Jednorazowe testy firmy Aquafilter® służą jedynie do wstępnej identyfikacji problemu z wodą. Na podstawie testów nie można dobierać urządzeń filtrujących oraz uzdatniających wodę.

2) W celu dokonania profesjonalnej analizy, należy zgłosić się do punktu stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (Sanepidu) lub innego laboratorium posiadającego odpowiednią akredytację do przeprowadzania badań.