Jakie wirusy znajdują się w wodzie?


Woda, w której znajdują się wirusy może być przyczyną wielu chorób. Do wirusów, których występowanie w wodzie zostało potwierdzone, należą:
-  wirus IH – Icterus hepatitis,
-  wirus IS – Serum hepatitis, wywołujący żółtaczkę zakaźną,
-  wirusy wywołujące zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
-  wirusy z grupy Polio, wywołujące chorobę Heinego-Medina.