Kiedy należy instalować regulator ciśnienia?


Regulator ciśnieia należy instalować w momencie kiedy ciśnienie w instalacji wodociągowej jest znacząco większe od tego przy którym bezpiecznie może pracować system filtrujący np. jeżeli instrukacja zawiera informacje o tym że system pracuje do maksymalnego ciśnienia 3,5 bara, ciśnienie w sieci wynosi 4 bary, wówczas należy zainstalować regulator ciśnienia.

Niedostosowanie się to wytycznych może doprowadzić do uszkodzenia systemu, elementów pracujących pod ciśnieniem oraz wycieku wody. Producent oraz dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nie dostosowania warunków pracy systemu do wymogów opisanych w instrukcji.