Maksymalna odległość pomiędzy urządzeniem a miejscem zainstalowania zbiornika?


Zbiornik powinien być zainstalowany nie więcej niż 3 lub 4 m od systemu. Z każdym metrem ciśnienie wody pobieranej z wylewki będzie malało o 0,1 bara w stosunku do ciśnienia w zbiorniku. Zbiornik może może być montowany maksymalnie nawet do 8 m od systemu, należy jednak uważać aby wężyk łączący system ze zbiornikiem nie był narażony na załamania, tarcie lub pęknięcia.