Mętna woda


Objawy:

1. Osad  na instalacjach sanitarnych.
2. Przebarwienie pranych tkanin.

Przyczyny:

Duża zawartość zawiesin w wodzie (piasek, rdza, ił).

Wpływ na zdrowie:

Zaburzenia funkcji układu pokarmowego.