Naciskam przycisk wylewki i woda nie wypływa lub wypływa bardzo wolno


W przypadku systemów ze zbiornikiem - należy sprawdzić czy nie jest zamknięty zawór dopływowy i zawór zbiornika lub czy zbiornik nie jest pusty. 

Oddzielną przyczyną może być brak ciśnienia w dolnej części zbiornika, zużyte wkłady lub membrana osmotyczna.

W przypadku systemów bez zbiornika - należy sprawdzić (przez odkręcenie wylewki), czy ciśnienie w instalacji doprowadzającej wodę do mieszkania jest wystarczające. Jeśli jest, powodem powolnego sączenia się wody mogą być zapchane filtry wstępne lub zużyta membrana.