Niepoprawny czas regeneracji - zmiękczacz wody


1) Brak dopływu prądu spowodował błędne ustawienie czasu zegara (w przypadku systemów wyposażonych w głowice automatyczne - czasowe).

2) Brak dopływu prądu spowodował reset cyklu regeneracji (w przypadku systemów wyposażonych w głowice automatyczne - objętościowe).