Parametry jakie powinna spełniać woda - systemy RO


Woda surowa, która będzie poddawana filtracji z udziałem systemów Odwróconej Osmozy powinna spełniać poniższe warunki.

Odczyn wody - 2 pH - 11 pH
Мaks. twardość ogólna - 400 ppm (mg/l)
Maks. zasadowość - 8 mval/l
Zawartość żelaza i manganu - < 0.05 ppm (mg/l)
Maks. index SDI - SDI 5
Maks. zasolenie wody TDS - 2000 ppm(mg/l)

Producent oraz dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z użytkowania systemu przy parametrach wody zasilającej nie spełniających powyższych warunków.

Osadzający się "kamień kotłowy" (jony wapnia i magnezu) a także jony żelaza skutecznie przyczyniają się do szybszego niszczenia elementów wchodzących w skład systemów osmotycznych. 

Elementy, które najczęściej ulegają zniszczeniu to:

- membrana osmotyczna: osadzający się kamień, związki żelaza na mikroskopijnych porach membrany, powodują natychmiastowe jej zapychanie, co w konsekwencji prowadzi do uszkodzenia membrany oraz skrócenia jej żywotności.  

- pompa podnosząca ciśnienie: osadzający się kamień i związki żelaza powodują zatarcie się łożysk, co w konsekwencji prowadzi do uszkodzenia pompy oraz skrócenia jej żywotności.  

- zawór czterodrożny: steruje przepływem oraz poborem wody w przypadku napełnienia zbiornika magazynującego wodę (wyrównanie ciśnień). Zawór automatycznie odcina dopływ wody do membrany (urządzenie nie pobiera wody). Osadzający się "kamień" i związki żelaza, mogą przyczynić się do niepoprawnego funkcjonowania zaworu. Zapchany zawór może nie domykać dopływu wody, czego skutkiem jest ciągły odpływ wody do odcieku a w konsekwencji wyższe rachunki za wodę. Zawór czterodrożny należy poddawać procesowi czyszczenia nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

- ogranicznik przepływu: zmniejsza zużycie wody w Systemach RO poprzez wytwarzanie odpowiedniego ciśnienia roboczego membrany. Źle podłączony lub zapchany może powodować uszkodzenie membrany osmotycznej. Ogranicznik przepływu należy co jakiś czas wymieniać nie rzadziej niż co 18 miesięcy.

W jaki sposób sprawdzić parametry wody surowej?

Parametry wody surowej można sprawdzić na dwa sposoby:

1) Za pomocą jednorozowych testów do badania wody FXT-3-AQ które można znaleźć w ofercie AquafilterŸ. UWAGA! Jednorazowe testy firmy AquafilterŸ służą jedynie do wstępnej identyfikacji problemu z wodą. Na podstawie testów nie można dobierać urządzeń filtrujących oraz uzdatniających wodę.

2) W celu dokonania profesjonalnej analizy, należy zgłosić się do punktu stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (Sanepidu) lub innego laboratorium posiadającego odpowiednią akredytację do przeprowadzania badań.