Problem w poborze soli


1) Ciśnienie wody jest zbyt niskie.

Opowiedź: Zainstalować zawór stabilizujący ciśnienie wody.

2) Zator na drodze solanki.

Opowiedź: Przeczyścić system poboru solanki

3) Zapchanie inżektora

Odpowiedź: Oczyścić lub wymień inżektor