Sterownik nie działa - zmiękczacz wody


1) Transformator jest niepodłączony.

Odpwowiedź: Podłączyć urządzenie do prądu.

2) Uszkodzenie przewodu zasilania

Odpowiedź: Wymienić przewód

3) Brak prądu.

Odpowiedź: Poczekać na powrót zasilania

4) Uszkodzenie transformatora

Odpowiedź: Wymienić transformator