Twardość wody


Objawy:

1. Osad na elementach grzewczych urządzeń AGD
2. Sucha skóra, szorstkie włosy po kąpieli
3. Mydlany osad na dnie zlewu lub wanny
4. Materiały po praniu są bardzo sztywne i nieprzyjemne w dotyku

Przyczyna:

Określenie "twarda woda" oznacza, że zawiera ona więcej substancji mineralnych, szczególnie wapnia i magnezu. Innymi słowy, gdy woda zawiera znaczną ilość magnezu i wapnia, określamy ją mianem „twardej”. "Twarda woda" zatyka rury i utrudnia pienienie się mydła oraz innych środków myjących w wodzie. Stopień twardości wody rośnie wraz ze wzrostem stężenia wapnia i magnezu rozpuszczonego w wodzie. Magnez i wapń występują w postaci jonów dodatnich.

Z uwagi na rodzaj soli powodującej twardość wody wyróżniamy twardość węglanową (przemijającą) i niewęglanową (stałą).

Twardość węglanowa - zwana również twardością przemijającą, jest wynikiem obecności w wodzie łatwo rozpuszczalnych i termicznie niestabilnych soli wodorowęglanowych Mg(HCO3)2 lub Ca(HCO3)2, usuwanych w procesie gotowania w wyniku ich przemiany do trudno rozpuszczalnych soli węglanowych MgCO3 lub CaCO3, wytrącających się podczas gotowania/wrzenia (kamień kotłowy).

Twardość niewęglanowa - tak zwana stała - jest wynikiem obecności chlorków, siarczanów, krzemianów, azotanów oraz innych soli wapnia i magnezu.

Twardość ogólna - jest sumą twardości węglanowej i niewęglanowej.

Dodatkowo wyróżniamy rodzaje twardości według kationów: twardość wapniową, twardość magnezową, a także ich sumę jako twardość ogólną.

Twardość wody w znacznym stopniu zależy od zawartości Ca2+ i Mg2+ stąd też podział twardości wody na twardość wapniową i magnezową.

Skala twardości wody:

Twardość ogólna
oN stopnie niemieckie skala twardości
0 - 5 bardzo miękka
5 - 10 miękka
10 - 15 o średniej twardości
15 - 20 o znacznej twardości
20 - 25 twarda
powyżej 30 bardzo twarda

Wyrażanie twardości wody

Na terenie Polski oraz Europy Środkowej i Wschodniej powszechnie przyjmuje się za jednostkę twardości wody stopień niemiecki (oN).

1oN wyraża ilość jonów wapnia i magnezu równoważną zawartości 10 mg CaO w 1 dm3 wody. Jednostki określające twardość wody nie zostały ustandaryzowane. Poniższa tabela przedstawia przelicznik jednostek twardości wody.

Jednostka mg/dm3 CaCO3 mval/dm3 Stopień niemiecki Stopień francuski Stopień brytyjski
mg/dm3 CaCO3 1 50.4 0.056 0.10 0.70
mval/dm3 50.04 1 2.804 5.00 3.504
Stopień niemiecki 17.84 0.375 1 1.784 1.249
Stopień francuski 10 0.200 0.560 1 0.700
Stopień brytyjski 14.28 0.285 0.800 1.428 1

1 mval/dm3 = 20,04 mg/dm3 Ca2+ = 50,04 mg/dm3 CaCO3
stopień niemiecki: 1oN = 10 mg/dm3 CaO = 17,84 mg/dm3 CaCO3
stopień francuski: 1oF = 1000 mg/100cm3 CaO = 10,0 mg/dm3 CaCO3
stopień brytyjski: 1ouncja/galon = 14,28 mg/dm3 CaCO3
W USA twardośc wody wyraża się w ppm (parts per milion), co odpowiada liczbie miligramów CaCO3 w dm3 wody (jednostka umowna).

Wpływ na zdrowie:

Wpływa na nadmierne wysuszanie skóry. Spożywana woda o dużej ilości jonów wapnia  i magnezu może spowodować powstanie kamienia nerkowego lub kamieni woreczka żółciowego.