W jakiej kolejności należy montować wkłady?


Prawidłowa kolejność montowania wkładów w poszczególnych etapach filtracji jest następująca:

a) wkłady mechaniczne - usuwają rdzę piasek i zawiesiny. Jako pierwsze powinny być instalowane wkłady o wyższym mikronażu tzn. w przypadku wkładów FCPS20 i FCPS5 pierwszym wkładem, który powinien być instalowany jest wkład FCPS20,

b) wkłady specjalistyczne - zmiękczające, odżelaziające, usuwające z wody metale ciężkie,

c) wkłady węglowe - usuwają chlor, niektóre pestycydy i zanieczyszczenia organiczne,

d) wkłady antybakteryjne - usuwają bakterie i wirusy.