W którym miejscu instalować pompę podnoszącą ciśnienie?


Pompę podnoszącą ciśnienie FXPOMP należy instalować między pierwszym a drugim korpusem systemu.

Nie wolno instalować pompy przed pierwszym korpusem z uwagi na zanieczyszczenia wody surowej, które mogłyby uszkodzić pompę.

Nie wolno instalować pompy przed samą membraną osmotyczną. Pompa podnosi ciśnienie zwiększając je impulsowo, tym samym skoki ciśnień mogą uszkodzić membranę osmotyczna. W przypadku, kiedy pompa zainstalowana jest pomiędzy pierwszym a drugim korpusem, wkład zainstalowany za pompą powoduje ich redukcję oraz wyrównanie impulsów.

Nie wolno instalować pompy w przypadku, kiedy woda surowa nie jest odpowiednio przygotowana (zobacz punkt Parametry jakie powinna spełniać woda)

Jony wapnia, magnezu oraz żelaza negatywnie wpływają na pracę urządzenia i mogą powodować jego przedwczesne niszczenie.