Woda leci cały czas do ścieku mimo napełnienia zbiornika


Spowodowane jest to złym funkcjonowaniem zawóru czterodrożnego. Zawór nie zamyka dopływu wody do membrany osmotycznej.

Po pierwsze: należy sprawdzić ciśnienie w sieci, które powinno wynosić minimum 2,8 bara dla prawidłowego działania systemu RO. Jeśli ciśnienie jest mniejsze, należy zamontować pompę podnoszącą ciśnienie AFXPOMP lub AFXPOMP-4.

Inną przyczyną może być uszkodzenie zaworu czterodrożnego przez kawałek opiłka, pyłu , który dostał się do układu podczas montażu. Wówczas należy rozkręcić i przepłukać części składowe zaworu, jeżeli problem będzie występował, nalezy wymienić zawór czterodrożny na nowy.

Kolejną przyczyną może być także uszkodzona uszczelka jednej z membran wchodzącej w skład zaworu czterodrożnego.

Inną przyczyną może być zapchanie zaworu czterodrożnego spowodowane dużą ilością jonów wapnia i magnezu lub jonów żelaza. Wówczas należy rozkręcić i przepłukać części składowe zaworu, jeżeli problem będzie występował, należy wymienić zawór czterodrożny na nowy.