Zbyt wysoki TDS wody uzdatnionej?


Powodem może być niedokładnie przepłukana membrana osmotyczna. Nową mębranę należy płukać zaraz po zainstalowaniu w systemie. Aby dokładnie przepłukać membranę należy napełnić cały zbiornik (12 litrów roboczych), następnie opróżnić całkowicie zbiornik. Czynność należy powtórzyć. UWAGA! nie należy spożywać pierwszych dwóch partii wody.

Kolejnym powodem może być nie poprawnie zainstalowana membrana w obudowie. Należy wyjąć membranę z obudowy, sprawdzić czy nie zostały uszkodzone oringi: w górnej części oraz dwa oringi w dolnej. Należy ponownie posmarować oringi wazeliną kosmetyczną białą i pownie zainstalować membranę w korpusie.

Innym powodem może być różnica pomiędzy oringami zainstalowanymi na trzpieniu pozycjonującym membrany osmotycznej a średnicą gniazda obudowy w której osadzany jest trzpień pozycjonujący membrany. W takim przypadku przed instalacją należy dobrać odpowiednie oringi, posmarować  je wazeliną kosmetyczną białą oraz ponownie zainstalować membrane w korpusie.

Kolejnym powodem może być zapchany ogranicznik przepływu.