Zły smak wody


Objawy:

1. Posmak wody słonej

Przyczyna:

Duża zawartość jonów sodu w wodzie.

Wpływ na zdrowie:

Wzrost ciśnienia krwi. Dopuszczalna zawartość jonów sodu w wodzie wynosi 200mg/l.

Objawy:

2. Kwaśna woda

Przyczyny:

Zbyt niski współczynnik pH

Wpływ na zdrowie:

Zbyt niski współczynnik pH:
Niekorzystny wpływ na skórę i błony śluzowe, podrażnienie oczu.
Zbyt wysoki współczynnik pH:
Podrażnienie oczu.

Objawy:

3. Metaliczny smak wody

Przyczyna:

Duża ilość jonów żelaza w wodzie (rozpuszczonych i nierozpuszczonych).
Obecność metali ciężkich w wodzie.

Wpływ na zdwrowie:

Żelazo rozpuszczone i nierozpuszczone: Duża ilość jonów żelaza w wodzie może niekorzystnie wpływać na zdrowie. Trująca dawka żelaza dla dorosłego człowieka wynosi 15g siarczanu żelaza /II/, natomiast u dzieci 6 - 10g. Długotrwałe używanie wody (powyżej 0,6mg Fe/l) prowadzi do choroby Kashin-Becka. Choroba ta powoduje uszkodzenia ścian naczyń włosowatych układu krwionośnego, a także zaburzenie procesu wzrostu u dzieci.

Metale ciężkie:
Arsen (As):
ból brzucha, mdłości, wymioty, biegunka, powiązanie z nowotworem pęcherza, uszkodzenia układu oddechowego, zapalenie błon śluzowych, oczu, nosa, gardła, skóry, nerek, wątroby oraz prostaty, uszkodzenie centralnego układu nerwowego.

Kadm (Cd): mdłości, wymioty, biegunka, skurcze mięśni, uszkodzenie wątroby, nerek, kości, mięśnia sercowego, nadciśnienie, deformacja kości i szkieletu.

Chrom (Cr): podrażnienie skóry, owrzodzenie, uszkodzenie wątroby, nerek, tkanek nerwowych.

Miedź (Cu): zaburzenia funkcji układu pokarmowego, uszkodzenie wątroby i nerek, uszkodzenie mięśnia sercowego, podejrzenie o wywoływanie miażdżycy.

Ołów (Pb): zaburzenia rozwoju fizycznego i umysłowego, odkłada się w organizmie, działanie mutagenne, uszkodzenie mięśnia sercowego, anemia, ołowica, niekorzystny wpływ na układ nerwowy.

Rtęć (Hg): prowadzi do uszkodzenia nerek, uszkodzenia tkanki mózgowej, uszkodzenia mięśnia sercowego, poronienia, toksyczne działanie na płód widoczne po urodzeniu: zaburzenia słuchu, wzroku, trudności w nauce.