Żywotność membrany osmotycznej jest bardzo krótka


Na skrócenia żywotności membrany osmotycznej może mieć wpływ wiele czynników:

Złe parametry wody wejściowej (wysokie stężenie jonów wapnia, magnezu oraz żelaza). Podstawowe parametry jakie powinna spełniać woda doprowadzana do systemów RO opisuje punkt "Parametry jakie powinna spełniać woda".

Osadzający się kamień, związki żelaza na mikroskopijnych porach membrany, powodują natychmiastowe jej zapychanie, co w konsekwencji prowadzi do uszkodzenia membrany oraz skrócenia jej żywotności.

Kolejnym powodem może być nieterminowa konserwacja urządzenia. Wkłady filtracji wstępnej powinny być wymieniane nie rzadziej niż 3-6 miesięcy. Nie wymienie wkładów może spowodować zapchanie oraz deformację membrany.

Innym powodem może być niedokładne przepłukanie wkładu węglowego. Drobiny węgla lub pył węglowy mogą zapychać mikroskopijne pory membrany.