FCCER

Wkład wielokrotnego użycia, wykonany z glinki ceramicznej.


Opis produktu:


Wkład z glinki ceramicznej. Usuwa zanieczyszczenia mechaniczne takie jak: piasek, rdza, zawiesiny. Niski mikronaż wkładu (0,3 µm), pozwala usuwać z wody niektóre bakterie, wirusy i cysty. Poszczególny egzeplarz może być użyty wielokrotnie, po uprzednim umyciu (przepłukaniu) bieżącą wodą. FCCER jest przeznaczony do filtracji wody zimnej.

Dostępny rozmiar wkładów: 10"
Dostępny mikronaż wkładów: 0,3
Temperatura pracy: 2OC - 70OC

Żywotność: 3 - 6 miesięcy (do momentu pierwszego płukania - w zalezności od jakości wody).

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie PDF.

Materiały do pobrania:


FCCER_FCCERB - Karta katalogowa