FCCER-CT

Wkłady wielokrotnego użycia, wykonany z glinki ceramicznej - typ świecowy, z gwintem.


Opis produktu:


Wkłady glinki ceramicznej. Usuwa zanieczyszczenia mechaniczne takie jak: piasek, rdza, zawiesiny. Niski mikronaż wkładu (0,3 µm), pozwala usuwać wody niektóre bakterie, wirusy i cysty. Poszczególny egzeplarz może być użyty wielokrotnie, po uprzednim umyciu (przepłukaniu) bieżącą wodą. Wkłady z końcówką gwintowaną. Produkty przeznaczony jest do filtracji wody zimnej.

Dostępny rozmiar wkładów: 10" x 2"
Dostępny mikronaż wkładów: 0,3
Temperatura pracy: 2OC - 45OC
Żywotność: 2 - 3 miesięcy (do momentu pierwszego płukania - w zależności od jakości wody).

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie PDF.