FCPSx-CT

Wkłady z włókniny polipropylenowej, wykonane w technologii "Melt - blown", typ świecowy - z gwintem.


Opis produktu:


Wkłady z włókniny polipropylenowej, wykonane w technologii "Melt - blown", typ świecowy. Wykonane z 100% czystego polipropylenu (bez żadnych domieszek). Wkłady usuwają zanieczyszczenia mechaniczne takie jak: piasek, rdza, zawiesiny. Wkłady z końcówką gwintowaną. Produkty przeznaczony jest do filtracji wody zimnej.

Dostępny rozmiar wkładów: 10" x 2"
Dostępny mikronaż wkładów: 5, 20
Temperatura pracy: 2OC - 45OC
Żywotność: 2 - 3 miesięce (w zależności od jakości wody).

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie PDF.