Co to jest "zbrylenia"


Gdy w żywicy stosujemy luźne granulki soli lub sól w kostkach, może ona tworzyć małe kryształy soli powstałej przez odparowanie, podobne do soli kuchennej. Kryształy te mogą się łączyć tworząc grubą masę w zbiorniku na solankę.
Zjawisko to, pospolicie zwane „zbrylaniem”, może przerwać proces produkcji solanki.

Zjawisko to występuje w przypadku, kiedy jednostka zmiękczająca zainstalowana jest w miejscu o wysokim poziomie wilgotności (ok. 80%). Innym powodem może być używanie soli o niewłaściwych parametrach. "Zbrylenie" tworzy się nad powierzchnią wody, co w konsekwencji prowadzi do tego, że woda nie mając kontaktu z solą nie rozpuszcza jej i nie zostaje wyprodukowany roztwór solanki. Produkcja solanki jest najważniejszym elementem odświeżania granulek żywicy w zmiękczaczach wody. Bez produkowania solanki zmiękczacz nie może wytwarzać miękkiej wody.

W przypadku, gdy zbiornik na solankę wypełniony jest wodą, trudno jednoznacznie stwierdzić, czy doszło do "zbrylenia". Na powierzchni może być widoczna warstwa nierozpuszczonej soli, natomiast głębiej mogło dojść do "zbrylenia".