Czy instalując zmiękczacz należy uwzględnić ujście do ścieków do kanalizacji?


System musi być wyposażony w odpływ o przepustowości umożliwiającej odprowadzenie maksymalnej ilości wody podczas regeneracji przez okres, przy którym pracuje z tą wydajnością. Odpływ powinien znajdować się w pobliżu urządzenia, ale nie dalej niż 5 metrów od niego. Jeśli urządzenie znajduje się w miejscu, w którym odpływ musi zostać podniesiony, linię można podnieść maksymalnie o 1 metr o ile długość instalacji nie przekracza 4,60 m, a ciśnienie wody w systemie  nie jest niższe niż 2,8 bar.

Przewód odpływowy należy zamontować do urządzenia w taki sposób, aby w czasie wypływu popłuczyn nie przesuwał się. Przewód nie może być zgięty, poskręcany, ani dziurawy.

UWAGA: Przewodów odpływowych nie należy nigdy wkładać do kratki ściekowej, rury kanalizacji lub syfonu. Należy zawsze zachować szczelinę powietrzną (4 - 10 cm) pomiędzy rurą odpływową a ściekami, aby zapobiec wstecznemu zasysaniu ścieków do urządzenia.