Parametry jakie powinna spełniać woda doprowadzana do zmiękczacza.


Przed zamontowaniem zmiękczacza woda, którą chcemy poddać procesowi zmiękczania, powinna być poddana badaniom, a także powinna spełniać następujące warunki.

Osady - nadmierne zmętnienie spowodowane osadami może osłabić wydajność warstwy żywicy. W przypadku występowania osadów należy rozważyć konieczność zastosowania filtracji wstępnej.

Twardość całkowita - zmiękczacze podlegają pewnym ograniczeniom co do poziomu \"twardości wody\". Należy upewnić się, jaki stopnień twardości wody może usunąć dana jednostka zmiękczająca.

Żelazo - jeśli stężenie żelaza przekracza 0,5 mg/l przed zainstalowaniem zmiękczacza należy wodę uprzednio przygotować (odżelazić). 

Chlor - jeżeli stężenie chloru jest równe lub przekracza 0,7 mg/l, przed zainstalowaniem zmiękczacza należy zamontować filtr wysokiej wydajności Big Blue® z wkładem węglowym.

Całkowita zawartość składników stałych (TDS)  - woda z wysokim poziomem (powyżej 2000 ppm (mg/l). TDS może zmniejszyć wydajność zmiękczacza wody przez zakłócanie miejsc wymiany jonów na granulkach żywicy. Aby skompensować te ograniczenia wymagane będą wyższe poziomy regeneracji.

Parametry wody surowej można sprawdzić na dwa sposoby:

1) Za pomocą jednorazowych testów do badania wody FXT-3-AQ które można znaleźć w ofercie Aquafilter®. UWAGA! Jednorazowe testy firmy Aquafilter® służą jedynie do wstępnej identyfikacji problemu wody. Na podstawie testów nie można dobierać urządzeń filtrujących oraz uzdatniających wodę.

2) W celu dokonania profesjonalnej analizy, należy zgłosić się do punktu stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (Sanepidu) lub innego laboratorium posiadającego odpowiednią akredytację do przeprowadzania badań.