Warunki bezpieczeństwa dotyczące instalacji korpusów


1) Przy montażu filtra możliwe jest użycie różnych przyłączy. Połączenia instalacyjne mogą być gwintowane lub zgrzewane.

2) Zgrzewanie połączeń należy dokonywać z dala od obudowy filtra. Niestosowanie się to tego zalecenia może spowodować usterkę produktu oraz utratę gwarancji.

3) Montażu należy dokonywać w pomieszczeniach których temperatura przekracza 2oC

4) Instalacji filtra nie należy dokonywać w miejscach nasłonecznionych (może to doprowadzić do uszkodzenia elementów filtra wykonanych z tworzywa sztucznego).

5) Montując korpus pozostaw przynajmniej 10 cm wolnego miejsca pod filtrem w celu ułatwienia wymiany wkładu.

6) W celu odciążenia instalacji filtr należy podwieszać na płytce montażowej (brak płytki dodatkowo obciąży instalację masą filtra i wkładu). Niezastosowanie się do wskazówki może doprowadzić do uszkodzenia filtra i wycieku wody.

7) Do uszczelniania stosować wyłącznie taśmę teflonową. DO USZCZELNIANIA NIE WOLNO UŻYWAĆ PAKUŁ.

8) Korpusów nie stosować do połączeń z metalowymi gwintami stożkowymi.

9) Instalując korpus należy pamiętać o prawidłowym kierunku przepływu wody według oznaczeń IN-wejście OUT- wyjście.

10) Do dokręcania płytki należy dobierać odpowiedniej długości wkręty, zbyt długi wkręt może przebić ściankę głowicy korpusu.